93/10/4
عکسهای فیلد دوم؛ روستای هوتک

کوه اطراف روستای هوتک
بچه ها در به در به دنبال فسیل !!!


در اصطلاح کرمانی به این میگن سنگ چینو اونم  از نوع سنگ آهکیش

معدن سنگ آهک جاده زرند -کرمان


اینم سوغات فیلد،براکیوپودا